Baggrundsinformation

BaneBranchen er stiftet den 28. februar 2008. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt blandt de stemmeberettigede guldmedlemmer.

Gældende vedtægter og budget
Oplysning om kontingentet finder du i budgettet.

  • 2016 – Oprettelse af RailTech DTU: Gældende aftale med DTU
  • 2011 – BaneBranchen sikrede for første gang tilskud til at en gruppe studerende kunne komme på studietur: Legater
  • 2011 – De første jernbaneingeniører der har fulgt alle studielinjens kurser dimitterer fra DTU
  • 2010 – Det første Signal magasin udkom: Magasiner
  • 2009 – Den Danske Banekonference holdes for første gang: www.banekonference.dk
  • 2008 – Jernbanesektorforeningen skrifter navn til BaneBranchen
  • 2008 – Stiftelse af Jernbanesektorforeningen: Gammel aftale med DTU og Baggrundsnotat

Et uafhængigt videnscenter
For 10-15 år siden lå stort set al jernbaneviden i DSB, og det var derfor også DSB, der stod for uddannelse af nye folk i branchen. I dag er opgaverne fordelt på et stort antal virksomheder, og fremtidens jernbaneingeniører bliver uddannet på DTUs studielinje i Jernbaneteknologi.

BaneBranchen støtter studielinjen, da der er stor mangel på kvalificerede jernbaneingeniører.

Studielinjen i Jernbaneteknologi på DTU har den vigtige sidegevinst, at der opbygges et videncenter, der er uafhængigt af virksomhedsinteresser og politiske interesser.

Banebranchen