Medlemskab

Fordele for medlemmer
Som medlem støtter din virksomhed uddannelse af jernbaneingeniører og er derved med til at løse et generelt ressourceproblem i branchen. Derudover opnår I en lang række fordele:

  • I bliver synlige overfor de studerende på DTU
  • I kan blive indbudt til forelæse på DTU og dermed synliggøre jeres virksomhed
  • I får mulighed for igennem foreningen at tilbyde projektarbejde og studenterjobs
  • I deltager gratis i faglige arrangementer
  • I får mulighed for at møde de studerende, fx til faglige arrangementer
  • I får hjælp og vejledning til efteruddannelse ved at følge jernbanerelevante kurser på DTU
  • I får mulighed for forskningsorienteret udvikling af jeres virksomhed gennem ph.d.-studerende
  • I får tilsendt BaneBranchens magasin Signal

Alle virksomheder, der arbejder inden for jernbanebranchen, og enkeltpersoner med interesse for branchen, kan blive medlemmer af vores forening. Som medlem får I naturligvis jeres navn på hjemmesiden.

Vi har to typer medlemskab:

Firmamedlemskab
Virksomheder med stemmeret på generalforsamlingen og mulighed for reklame på Den Danske Banekonference.

Personligt medlemskab
Personligt medlemskab uden stemmeret på generalforsamlingen.

Indmeldelse
Du melder dig ind ved at udfylde og indsende vores indmeldelsesblanket.

Se kontingentet og hvad det bruges til under budgettet.

Har du brug for mere information, er du meget velkommen til at kontakte os på info@banebranchen.dk .

Banebranchen