Dine jobmuligheder

I de kommende år bliver der et stort behov for ingeniører, der har kendskab til trafikplanlægning, signalanlæg, kørestrøm, tog og spor – og ikke mindst samspillet mellem disse teknikker. Det kan være hos offentlige og private virksomheder såsom myndigheder, infrastrukturforvaltere, operatører, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Med andre ord er du garanteret en spændende og alsidig karriere, hvis du uddanner dig til jernbaneingeniør.

Store investeringer på vej
Folketinget har besluttet at udbygge og modernisere den kollektive transport i de kommende år. På 10 år skal der investeres hele 60 mia. kr. i jernbanen. Den investering genererer mere end 500 nye job i den danske jernbanesektor. Der bliver derfor brug for dig – uanset om du har lyst til at arbejde som specialist, med projektering, i marken eller som projektleder.

Her de vigtigste projekter, som er i gang:

  • Modernisering og udskiftning af alle signalanlæg med nye systemer, hvor signalerne sidder i togets førerrum i stedet for langs jernbanen – det såkaldte fælleseuropæiske ERTMS system på fjernbanen og CBTC på S-banen
  • Anlæg af den københavnske Metro Cityring med nye spor, signaler og førerløse tog
  • Femernforbindelsen til Tyskland og tilslutning af jernbanen, som kræver udbygning af banen fra Ringsted til Rødby med nye spor og signaler
  • Anlæg af en ny jernbane mellem København og Ringsted, som kræver planlægning af ny tracé, nye spor, stationer, signaler, og kørestrømsanlæg
  • Udbygning af Nordvestbanen til dobbeltspor
  • Elektrificering af fjernbanen

Banebranchen