Legater

BaneBranchen arrangerer studieture for studerende på studielinjen Jernbaneteknologi. På studieturen afprøver vi udenlandsk jernbaneinfrastruktur og besøger udvalgte steder, som man normalt ikke har adgang til, fx:

  • Rangerbanegårde og fjernstyringscentraler
  • Fabrikker, der producerer signaludsyr
  • Testanlæg for rullende materiel
  • Togoperatører og planmyndigheder
  • Fabrikker, der producerer rullende materiel

Studietur til Hamborg
I 2012 gav BaneBranchen tilskud til, at diplomingeniørstuderende indenfor Trafik og Transport kunne komme på studietur til Hamborg.
Læs mere om studieturen.

Studietur til Hannover, Berlin og Bautzen
I 2012 gav BaneBranchen tilskud til en studietur for jernbaneingeniørstuderende på DTU, så de havde mulighed for at opleve jernbanen og se noget af det, der ikke kan ses fra klasselokalet.
Læs mere om studieturen.

Studietur til Maschen, Berlin og Braunschweig
I 2011 besluttede BaneBranchen, at jernbaneingeniørstuderende skulle have muligheden for at stifte bekendtskab med virkelighedens jernbaner. Derfor gav BaneBranchen de studerende mulighed for at komme på studietur i efterårsferien.
Læs mere om studieturen.

Studietur til London
I 2010 gav BaneBranchen tilskud til, at Joanna Wiśniewska kunne komme på en studietur til London for at studere ATO (Automatic Train Operation) i det nye fælleseuropæiske signalsystem ERTMS.
Læs mere om udbyttet af studieturen.

Banebranchen