Legater

BaneBranchen arrangerer studieture for studerende på studielinjen Jernbaneteknologi. På studieturen afprøver vi udenlandsk jernbaneinfrastruktur og besøger udvalgte steder, som man normalt ikke har adgang til, fx:

  • Rangerbanegårde og fjernstyringscentraler
  • Fabrikker, der producerer signaludsyr
  • Testanlæg for rullende materiel
  • Togoperatører og planmyndigheder
  • Fabrikker, der producerer rullende materiel