BaneBranchen ønsker et godt nytår

30 dec. 2019

Nu har vi startet årets første dage og det er derfor en god anledning til at se lidt tilbage og lidt frem. 2019 var et år, hvor en række store projekter gik ”live”.
Jeg kan i flæng nævne et par enkelte:

  • Metrocityringen
  • Ringstedbanen
  • Aarhus Letbane startede driften til Grenå.
  • ERTMS nu også på Sjælland
  • Flere eksisterende togtyper blev ombygget til at kunne køre på ETCS
  • Og endnu en del af S-banen blev udvidet til CBTC.

Kritiske og komplekse systemer er blevet udviklet igennem mange år – 2019 var et af de år, hvor disse systemer i den grad blev sat i drift. Branchen er i gang med at levere varen.

Igen i 2019 bidrog foreningens aktiviteter med mere end 1. mio. kr. til støtte af studerende bl.a. til undervisning inden for jernbaneområdet. Vi kan også se, at mængden af optagne studerende stiger og at der tilbydes bedre og mere relevante kurser for ingeniører. Det er der brug for, og vi samarbejder med såvel DTU, AAU og gymnasier om at få de studerende gjort klar til sikre ansættelser.

Når vi ser fremad, er der meget i gang. Elektrificering og togindkøb, udvidelser og opgraderinger. Højere hastighed, mere sikkerhed – større pålidelighed og kapacitet.

Og vi samler folk fra branchen til netværksmøder – der forventes mere end 700 deltagere til konferencen d. 18. maj 2020. Og det forventes, at vi støtter uddannelsen af mere end 40 ingeniører i 2020.

BaneBranchen har fat i den lange ende – det vi beskæftiger os med, er løsninger til fremtidens samfund. Vi kommer til at bidrage endnu mere til fremtidens klimaløsninger og til opfyldelse af FN’s verdensmål.

Tendenserne i samfundet bakker op om vores sag.

Med dette vil jeg på vegne af BaneBranchens bestyrelse ønske et godt nytår.

Thomas Rasch
Formand BaneBranchen