Vores partnere

RAILcph arrangeres af BaneBranchen i samarbejde med en række partnere der alle har fokus på at udvikle jernbanen i dansk og international regi.

Birmingham Centre for Railway Research and Education – University of Birmingham

Birmingham Centre for Railway Research and Education – University of Birmingham

birmingham.ac.uk

At the Birmingham Centre for Railway Research and Education, we are leaders in railway science and education. With over 130 academics, researchers and professional support staff, we deliver world class research and thought leadership within railways, and offer an expanding portfolio of high-quality education programmes. Our close relationships with the rail industry mean that our research and teaching draws in real-world situations. By studying in depth what is happening across the world's railways, we prepare our graduates for the challenges of the future.

Dansk Industri – Transport

Dansk Industri – Transport

danskindustri.dk

DI Transport er et branchefællesskab i DI, der arbejder for de bedste rammevilkår for transporterhvervene. Medlemskredsen består af godt 3000 virksomheder, der arbejder indenfor godstransport, logistik, luftfart, persontransport (bus, jernbane, taxa) og havnerelaterede aktiviteter. DI Transport har fokus på transportens rolle som forudsætning for mobilitet og tilgængelighed i den globaliserede verden.

Ingeniørforeningen, IDA – IDA RAIL

Ingeniørforeningen, IDA – IDA RAIL

ida.dk

IDA Rail er en underafdeling af IDA, hvis formål er at bidrage til øget forståelse for og styrkelse af jernbanesektoren og dens rolle som alment respekteret, effektiv og væsentlig national og international samfærdselsfunktion, herunder:
- at formidle aktuel, saglig og faktuel information af betydning for jernbanesektoren og dens fremtidige udvikling gennem møder, symposier, ekskursioner og publikationer
- at bidrage til den offentlige debat samt at være debatforum for udveksling af synspunkter og erfaringer vedrørende jernbanesektoren og dens rolle i samfundet
- at formidle samarbejde mellem personer, virksomheder og offentlige instanser som har tilknytning til jernbanesektoren
- at udbygge det ingeniørfaglige vidensniveau på jernbaneområdet.

NJS – Nordisk Jernbanesamarbejde

NJS – Nordisk Jernbanesamarbejde

njsforum.com

NJS, Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde, er et netværk af enkeltpersoner og organisationer med professionel tilknytning til jernbanesektoren i norden. Formålet er at udvikle de faglige kompetencer og kundskaber og fremme et aktivt netværk indenfor de nordiske lande. NJS afholder ”gå hjem møder” om aktuelle emner og udgiver NJT, Nordens ledende jernbanetidsskrift.

SWERIG – Swedish Rail Industry Group

SWERIG – Swedish Rail Industry Group

swerig.se

Sverige er frontløber når kommer til at omdanne statsbanerne til effektive forretningsorienterede enheder, med fokus på at møde kundernes krav og konkurrere med andre transportformer. Denne proces har bidraget til udviklingen af stærke markedsorienterede svenske leverandører af produkter og services inden for banesektoren. I dette miljø har førende svenske firmaer inden for hele banesektoren grundlagt SWERIG – Swedish Rail Industry Group. SWERIG er en organisation der har fokus på at initiere, koordinere og administrere fælles markedsføringsaktiviteter for gruppen på udvalgte eksportmarkeder.

TINV – Transportens Innovationsnetværk

TINV – Transportens Innovationsnetværk

tinv.dk

TINV er et nationalt Innovationsnetværk indenfor transport, herunder transportteknologi både sø og land. TINV fungerer som sparringspartnere og brobyggere mellem virksomheder og landets mest anerkendte og kompetente forskere fra samtlige videninstitutioner og GTS-institutter i Danmark. Via netværket får virksomheder adgang til et omfattende netværk af viden-, forsknings- og erhvervsfremmeaktører og erhvervslivet samt en direkte adgang til teknologisk indsigt, forskning og nyeste viden inden for stort set alle brancher. TINV fokuserer på de muligheder og udfordringer transort står overfor som bæredygtig udvikling og grøn omstilling, hvilket sker gennem en række faglige temaer såsom CSR i transport, Intelligente transportsystemer, Logistik, energi i transport, køretøjsteknologi samt maritim teknologi og forretningsudvikling. Netværket har ca. 1000 medlemmer fra hele landet, og deltager i internationale netværk og projekter.

TØF – Transport Økonomisk Forening

TØF – Transport Økonomisk Forening

toef.dk

TØF er en uafhængig forening, der på tværs af transportformerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.
TØF har siden stiftelsen i 1969 opnået en central placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.