" width="100%" height="100%" alt="">

Railcph konference program 2022

Programmet for RAILcph 2022 er under udarbejdelse, men vi kan allerede nu løfte sløret noget af det indhold, man vil kunne se og høre på dagen:

 

•   Der vil være Key Note Speaker indlæg både først og sidst på dagen.

 

•   Der vil være otte parallelle spor, de fleste med op til syv indlæg. Nogle af sporene kun med fem indlæg for at give mulighed for rundbordssamtaler i centerhallen.

 

•   Konsulenter, leverandører og entreprenører inden for sektoren

 

•   Indlæg om de store og mellemstore projekter i Danmark.

 

•   Indlæg om udmøntning af infrastrukturaftalen.

 

•   Indlæg om innovativ teknik på banen.

 

•   Indlæg om banegods og letbaner / metro.

 

•   Indlæg om nyt rullende materiel.

 

•   Indlæg om jernbanens og baneprojekternes påvirkning af vores samfund.

Det endelige program vil blive publiceret her på siden i løbet af foråret 2022.

Konferenceprogram - Banebranchen

Banebranchen • Nordre Frihavnsgade 106 4 tv • 2100 København • Tlf. (+45) 53 70 80 49 • secretary@banebranchen.dk • CVR 34780552