Railcph konference program 2023

Kort om programmet

  • Programmet vil åbne med fire korte indlæg og efterfølgende paneldebat. Indlæggene vil perspektivere banen til hhv. passagerer, gods, regional udvikling og forskning på området.
  • Der vil herefter være otte parallelle spor, med op til syv indlæg per spor.
  • Oplægsholdere vil være myndigheder, konsulenter, leverandører og entreprenører inden for sektoren.
  • Indlæggene vil dække de fleste aspekter indenfor baneområdet, og vil spænde fra detaljerede tekniske indlæg, til den strategiske udvikling. Der vil være noget for enhver der arbejder med skinnebåren trafik.
  • Der er en række af indlæggene der er på Engelsk, og der vil være mindst ét indlæg på engelsk, på alle tidspunkter.