RAILcph vs Covid-19

11 mar. 2020

Jf. Covid-19 pågår der overvejelser om, hvorvidt RAILcph skal gennemføres som planlagt eller om den flyttes til et senere tidspunkt.

I forbindelse med en evt. aflysning / udskydelse vil tilmeldte blive tilbudt refusion.

Vi vil opdatere vores hjemmeside, så snart vi har noget nyt.
Ligeledes vil vi ved en evt. ændring kontakte alle tilmeldte direkte.

Vi vil ligeledes kontakte vores ca. 20 udstillere og mere end 50 talere direkte.


With the Covid-19 in mind, we are considering whether to progress with RAILcph as planned or whether to reschedule it for another time of the year.

In connection with a possible cancellation / rescheduling, the enlisted people will be offered a reimbursement.

We will update our homepage as soon as we have any news.
Also, if we need to cancel, we shall contact all enlisted people directly.

We shall also contact our app. 20 exhibitioners and more than 50 speakers directly.