Code of Conduct

Alle bestyrelsesmedlemmer i Banebranchen er forpligtet til at sætte sig ind i og forholde sig til de retningslinjer, der er beskrevet i vores Code of Conduct, og de værdier, som denne er baseret på. Vi skal overholde ordlyden og ånden i kodekset og hjælpe andre med at gøre det samme. Vores Code of Conduct bekræftes forud for hvert bestyrelsesmøde. Du kan finde vores Code of Conduct her.