Om BaneBranchen

Jernbanen er en bæredygtig transportform til glæde for tusindvis af passagerer og med vital betydning for samfundets udvikling. BaneBranchen søger at løse jernbanens udfordringer ved:

  • at uddanne ingeniører, som er specialister i jernbaneteknologi
  • at formidle viden om jernbanens udfordringer og muligheder til vores medlemmer
  • at varetage den danske jernbanes interesser gennem oplysning

En gang årligt afholder BaneBranchen Den Danske Banekonference, som er Skandinaviens største banekonference, hvor industri og politikere mødes. Derudover udgiver BaneBranchen magasinet Signal, der fortæller, hvad der foregår i jernbanesektoren.