Om Banebranchen

Jernbanen er en bæredygtig transportform til glæde for tusindvis af passagerer og med vital betydning for samfundets udvikling. BaneBranchen søger at løse jernbanens udfordringer ved:

 

  • at uddanne ingeniører, som er specialister i jernbaneteknologi
  • at formidle viden om jernbanens udfordringer og muligheder til vores medlemmer
  • at varetage den danske jernbanes interesser gennem oplysning

 

En gang årligt afholder BaneBranchen Den Danske Banekonference, som er Skandinaviens største banekonference, hvor industri og politikere mødes.