Økonomisk støtte til forsknings- og uddannelsesaktiviteter

Hos BaneBranchen arbejder vi målrettet på at styrke den danske jernbane gennem uddannelse og formidling. Som en del af vores virke yder vi økonomisk støtte til forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

 

Hvad støtter vi?

Vi yder økonomisk støtte til forsknings- og uddannelsesaktiviteter, der kan styrke jernbane og dens aktører. Der kan søges om midler til uddannelses- og forskningsaktiviteter med relevans for branchen som fx udvikling af jernbanefaglige cases og undervisningsforløb, støtte til Ph.d.-projekter, medfinansiering af kurser, studieture mv.

 

Hvordan søger du?

Første skridt er, at du udarbejder en motiveret ansøgning med en beskrivelse af dit projekt. Vores vigtigste udvælgelseskriterier er, at ansøgningen er fagligt motiveret og skaber værdi for branchen.

 

Hvordan ansøger du?

Den færdige ansøgning kan du sende til secretary@banebranchen.dk. Du er også velkommen til at sende en mail med dine eventuelle spørgsmål. Så vender vi tilbage hurtigst muligt med svar på dine spørgsmål.

 

Eksempel på projektstøtte

DTU udbyder kurser på kandidatniveau i jernbanesignalteknologi, sporprojektering og -vedligehold som kan læses sammen med eksempelvis transport analytics og mobilitetskurser. Fra 2023 til 2025 støtter Banebranchen med 300.000 kr. årligt til nye uddannelsesaktiviteter på Railtech DTU. Henrik Sylvan, fra Railtech DTU, glæder Henrik Sylvan sig over Banebranchens opbakning:

”Fra næste semester kan vi med støtten fra Banebranchen supplere vores faglige udbud med bl.a. Planlægning af jernbanens drift, ressourcer, kapacitet og økonomi. Vi tror på at en kombination af teknologiske, planlægnings- og projektstyringsmæssige kompetencer efterspørges i branchen. Det nye tilbud vil rette sig både mod kandidat- og bachelorniveau samt som efteruddannelse for medlemsvirksomhederne.”