ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en virksomhed og samtidig indskrives på DTU. Det foregår typisk på denne måde:

  1. En kandidat med en kandidat- eller mastergrad finder sammen med en virksomhed og DTU om at lave et projekt. DTU kan hjælpe dig med at finde en egnet virksomhed.
  2. Kandidaten, virksomheden og DTU bliver enige om et projekt og formulerer en ansøgning, der opfylder en række forskellige krav.
  3. Når ansøgningen er godkendt, kan projektet gå i gang. Den studerende skal fordele sin tid ligeligt mellem DTU og virksomheden.
  4. Den studerende skal i løbet af de tre år gennemføre ph.d.-kurser, der svarer til 30 ECTS-point.
  5. Studiet afsluttes med, at den studerende afleverer sin ph.d.-afhandling på DTU. Ph.d.-forsvaret finder sted efter bedømmelsesudvalgets afgivelse af den foreløbige indstilling og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen.

Virksomheder kan søge tilskud gennem ErhvervsPhD-ordningen.