ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en virksomhed og samtidig indskrives på DTU. Det foregår typisk på denne måde:

 

  • En kandidat med en kandidat- eller mastergrad finder sammen med en virksomhed og DTU om at lave et projekt. DTU kan hjælpe dig med at finde en egnet virksomhed.

 

  • Kandidaten, virksomheden og DTU bliver enige om et projekt og formulerer en ansøgning, der opfylder en række forskellige krav.

 

  • Når ansøgningen er godkendt, kan projektet gå i gang. Den studerende skal fordele sin tid ligeligt mellem DTU og virksomheden.

 

  • Den studerende skal i løbet af de tre år gennemføre ph.d.-kurser, der svarer til 30 ECTS-point.

 

  • Studiet afsluttes med, at den studerende afleverer sin ph.d.-afhandling på DTU. Ph.d.-forsvaret finder sted efter bedømmelsesudvalgets afgivelse af den foreløbige indstilling og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen.

 

Virksomheder kan søge tilskud gennem ErhvervsPhD-ordningen, som du kan læse mere om her.